Hledání | Strom | Hlavní strana | Projekt Peru | Petroglyfy

Petroglyfy
Poslední modifikace: 2010-05-14 21:32:23
Vyhodnocení
Vyhodnocení
V srpnu a září roku 2004 se uskutečnila expedice Nazca/Perú 2004. Jednalo se v pořadí o čtvrtou výpravu, která v mezinárodním (německo – českém, HTW Dresden – ČVUT Praha) složení navázala na tři předchozí výhradně německé expedice. Cílem expedice bylo zejména měření podrobných a vlícovacích bodů metodou GPS, fotogrammetrická dokumentace vybraných geoglyfů a petroglyfů, astronomická měření a dokumentace vykopávek na dalších vybraných lokalitách. V této diplomové práci je pojednáno o zpracování fotogrammetrické dokumentace petroglyfů.

Petroglyfy vyskytující se v okolí známé plošině Nazca v lokalitách Palpa a Chichictara byly vyfotografovány digitálním fotoaparátem Nikon D100. Každý petroglyf byl zachycen na dvou snímcích, na jednom samostatně a na druhém s přiloženou čtvrtkou známého formátu A4 (297 x 210 mm). Tím byla zajištěna soustava čtyř identických bodů, které jsou nezbytně nutné pro realizaci kolineární transformace. Kolineární transformace byla volena proto, že pomocí ní jsme schopni realizovat kolmou osu záběru. Následovala transformace (snímku s přiloženou čtvrtkou) v místní soustavě. Na takto přetransformovaný snímek byl transformován snímek samostatného petroglyfu. Opět byla užita kolineární transformace ovšem již s nadbytečným počtem zvolených vlícovacích bodů (pro zjištění hrubé chyby při volbě vlícovacích bodů). Přetransformované snímky byly oříznuty a byl zvýrazněn jejich obraz. Petroglyfy zachycené na snímcích, které prošly výše uvedenými úpravami, byly vektorizovány.

Výsledkem práce je 144 vektorizovaných kreseb petroglyfů opatřených měřítkem. Zpracované petroglyfy jsou prezentovány na webových stránkách laboratoře fotogrammetrie, katedry Mapování a kartografie, fakulty Stavební, ČVUT v Praze, kde jsou ke každému petroglyfu k dispozici následující data:
 • a) originální snímek petroglyfu
 • b) upravený (přetransformovaný, zvýrazněný a oříznutý) snímek petroglyfu
 • c) vektorizovaná kresba petroglyfu opatřená měřítkem
 • d) číslo petroglyfu v rámci původního peruánského číslování (pokud bylo dostupné)
 • e) GPS souřadnice polohy petroglyfu (pokud byly měřeny)
 • f) označení petroglyfu logickým jménem (pro petroglyfy bez čísla)

 • Petroglyfy se nachází v Peru na mnoha místech; dokumentovaná oblast se nachází v blízkosti města Palpa v lokalitách
 • Chichictara
 • Santa Cruz

 • viz mapka.
  vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
  copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
  platné ke dni 2010-05-14 21:32:23