Hledání | Strom | Hlavní strana | Projekt Peru | Sechín

Sechín
Poslední modifikace: 2008-06-16 10:22:56
Abstrakt

Práce se zabývá fotogrammetrickým vyhodnocením chrámu Sechín v Peru (špaň. Templo de Cerro Sechín) za použití metody průsekové a jednosnímkové fotogrammetrie a jeho následnou vizualizací. V programu PhotoModeler byl vyhodnocen 3D model a ortofota úseků obvodových zdí chrámu pro fotoplány. V CAD systému Microstation byl tento model dokončen a následně opatřen materiály z původních fotografií. V aplikaci InRoads byl spočítán model terénu zatím neodkryté zeminy, která se nachází uvnitř chrámu. Nakonec byly zpracovány výsledné animace pro potřeby další prezentace. Fotoplány zdí s reliéfy byly dokončeny v programu Adobe Photoshop.

Odvody, M. Vyhodnocení a vizualizace archeologického naleziště Sechín. Diplomová práce. Praha, 2007
vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2008-06-16 10:22:56