Hledání | Strom | Hlavní strana | Odborné akce | Sborník

Sborník
Poslední modifikace: 2008-02-09 21:19:57

Aktuální problémy fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování
ISBN: 978-80-01-03969-4, Praha, ČVUT 2007
Editor: Karel Pavelka

... v současné době v tisku
vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2008-02-09 21:19:57