Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrická dokumentace historických objektů

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů
Poslední modifikace: 2017-09-25 15:10:30
  Vznik tohoto předmětu byl v roce 2008 podpořen grantem [č. 1196/2008] Fondu rozvoje vysokých škol .. děkujeme.
!! Aktuálně !!
  Počet kreditů: 4 [0+3]
  Zakončení: kz
  Obor: magisterské studium oborů Geodézie a kartografie, Geoinformatika (FSv) a Architektura (FA)
  Semestr: letní/zimní
Předmět garantují:

 • Ing. Jindřich HODAČ, Ph.D. (FSv)
 • Doc. Michael Rykl (FA)

 • Pro koho je předmět vhodný:
   - pro ty které daná oblast zajímá (dokumentace objektů .. památek atd.).
   - pro ty kteří se chtějí něco naučit, něco si prakticky vyzkoušet, pracovat v týmu a zažít radost z objevování skrytého
   - pro ty kteří jsou ochotni ,,dát,, i něco navíc a nebojí se prachu a jiných ,,strastí,, spojených s měřením v reálném objektu.
  Záměr:
   Studenti předmětu získají přehled o metodách a technologiích, které se v současné době používají při dokumentaci historických objektů a archeologických nalezišť (oblast zájmu). Podrobně se studenti obeznámí s tématikou zhotovení měřické dokumentace a se specifiky tohoto typu prací v dané oblasti zájmu. Studenti si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní vhodně využívat jednotlivé dokumentační metody a technologie ve své praxi v projektech z oblasti památkové péče.
  Základní dokumenty:
  Studijní materiály:
   Veškeré studijní materiály k předmětu jsou umístěny na následující STRÁNCE.
  Příklady výstupů - motivace:

  !!! ukázky výstupů pro projekt v Kamýku nad Vltavou!!!
  .. fotoplán; fotoplán - detail*; půdorys*; řezopohled; pohled 1; pohled 2*; 3D model
  .. * označené výstupy umožňují v PDF práci s vrstvami a měření - video jak

  pozn.: data jsou ve formátu pdf.

  Poznámka závěrem - pozvání na návštěvu:
   Pro letošní běh předmětu - ZIMNÍ SEMESTR 2015-16 - bude předmět sloučen s povinným předmětech ,,Fotogrammetrie - projekt,,. Prvním rokem vyjedeme na státní hrad Grabštejn u Hrádku nad Nisou. Budeme provádět měřickou dokumentaci jižního křídla hradu. Více o Grabštejně najdete zde. Zajímavostí je, že kastelánkou na hradě je absolventka tohoto přemětu z minulých let arch. Iva Bártová :) Pár motivačních snímku z minulých měření najdete tady.

   Měření probíhá ve spolupráci se správou hradu, která zajišťuje ubytování (v prostorách inspekčních bytů). Výstupy budou využity pro potřeby správy objektu a pro stavebněhistorická bádání o areálu. Vzhledem k velikosti objektu probíhá zaměření v několika etapách. Z metod, které nejspíše budou při dokumentaci využity, je možné jmenovat - geodetické měření .. polárka+nivelace (řezy + půdorysy), oměrky (detaily), jednosnímková fotogrammetrie (fotoplán fasády), metoda optické korelace (3D modely architektonických detailů a jiných artefaktů), digitální ortofoto a rozvinutí (sgrafita na nerovných fasádách).
  vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
  copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
  platné ke dni 2017-09-25 15:10:30