Hledání | Strom | Hlavní strana | Odkazy

Odkazy
Poslední modifikace: 2013-10-03 11:45:39

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební
Katedra geomatiky

Organizace

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Projekty

PhotoPa 2003 - databáze drobných památek

Studentské projekty

Hodač - diplomové práce
Hodač - bakalářské práce
Digitální fotogrammetrie - semestrální projekty

Fotogrammetrický software

TopoL Software, s.r.o.
AeroSys
PhotoModeler

Další odkazy

Časopis Zeměměřič
Časopis GEOinformace

3x3 pravidla pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci architektury
Výuka fotogrammetrie v České republice
Fotogrammetrické firmy v České republice
vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2013-10-03 11:45:39