Laboratoř fotogrammetrie - výzkum
English Česky
Stránky beží v testovacím módu - informace o problémech zasílejte na: petr.voldan@fsv.cvut.cz

2011
Šikmé snímky - hodnocení uživatelské přívětivosti

Tento projekt se zaměřuje na hodnocení grafických rozhraní a ovládacích prvků mapových webových portálů - především na grafické rozhraní pro ovládání šikmých snímků.

/pdf/, /pdf/,
2010
Vzorový projekt

Toto je krátký abstrakt, který shrnuje projekt. Stačí pár vět, které budou zobrazeny na úvodní stránce.

3Dviewer /mp4/,
Aplikace 3Dviewer

3Dviewer je funkční systém, který umožňuje zpřístupnit prostorové modely prostřednictvím Internetu a poskytuje základní možnosti jejich prohlížení.

SGS10_045_OHK1.pdf /pdf/,
VaV 23-091534

Ministerstvo dopravy CG912-105-520

2008
Fotogrammetrické skenování výzdoby skalní kaple u města Velenice

WRML 3D model /pdf/,
2002
Fotogrammetrické zaměření Velké Omayyadské mešity (Aleppo - Sýrie)

Velká Omayyadská mešita nalézající s v Aleppu, druhém nejvýznamnějším městě v Sýrii, byla postavena po vzoru Velké Omayyadské mešity v Damašku. Jejíž vznik se odhaduje na rok 715, pouze deset let ...

Průlet /avi/,
Fresky ve Svatováclavské kapli v chrámu sv.Víta na Pražském hradě

http://lfgm.fsv.cvut.cz/lfgm_old/fresky/

2001
Fotogrammetrické měření výšky ledovce

Na jaře roku 2001 se laboratoř fotogrammetrie podílela na měření výšky ledovce, který mohli návštěvníci Prahy obdivovat v ulici Na Příkopech, kde 14 dní zvolna roztával. Ledovec byl denně fotogrammetricky zaměřen a následně digitálními metodami určena jeho výška.

Animace /gif/,
Fotogrammetrické zaměření románského kostela u Stříbrné Skalice

Předmětem zájmu bylo vyhotovení podrobné dokumentace pro rekonstrukci těchto historicky význačných fresek. Součásně byla měřena a vyhodnocena fasáda kostela.

Fotogrammetrické zaměření domku ve františkánské zahradě na Praze 1

V rámci předmětu Digitální fotogrammetrie bylo provedeno fotogrammetrické zaměření domku ve františkánské zahradě.

2000
Fotogrammetrické zaměření Vladislavského sálu

Vladislavský sál na Pražském hradě je největším světským prostorem (62m x 16m x 13m) ve středověké části Prahy a patří k největšímu komplexu stavebních a architektonických prostor pozdního středověku.

Fotogrammetrické zaměření románské části chebského hradu

Chebský hrad je velmi vzácná historická památka obzvlášť její románská část. Laboratoř fotogrammetrie se podílela na dokumentaci právě této části. Vyhotoveny byly fotoplány vnitřního prostoru románské části, kamenořez a následně 2.5D model interiéru.

Fotogrammetrické zaměření barokního zámečku v Jablonném v Podještědí

Předmětem zájmu bylo zaměření fasády budovy a vytvoření fotoplánu zámečku pro potřeby rekonstrukce velmi krásného, avšak značně zchátralého objektu. V současné době slouží tento objekt jako dětský domov.

Fotogrammetrické zaměření letohrádku v Jičíně

V rámci diplomové práce v roce 2000 bylo provedeno fotogrammetrické zaměření a následné zpracování letohrádku v Jičíně do podoby 3D prostorového počítačového modelu. Rovněž byla vytvořena krátká počítačová animace. Autorem diplomové práce je Michal Čipera.

Animace /avi/,
Fotogrammetrické zaměření části klenby kostela Panny Marie Na Karlově

Předmětem zájmu byla klenba nad centrální kopulí. Chrámová klenba nad kopulí o průměru 22.8 m byla na svou dobu velmi smělá...

Další >

Novinky

...under construction

Přihlásit