Research Laboratory of photogrammetry - CTU Prag lfgm.fsv.cvut.cz/research
Laboratoř fotogrammetrie - výzkum
English Česky
Tisk
Tisk

Fotogrammetrické zaměření části klenby kostela Panny Marie Na Karlově

Poslední úprava: voldapet - 02/09/2009 21:37

V Praze je mnoho pozoruhodných staveb. K jedné z nich bezesporu patří kostel Na Karlově. Kostel byl postaven ve 14. století za vlády Karla IV., který osobně vedl náklady na stavbu. Předmětem zájmu byla klenba nad centrální kopulí. Chrámová klenba nad kopulí o průměru 22.8 m byla na svou dobu velmi smělá. Stavitel chrámu je neznámý a k jeho osobě se vážou různé pověsti. Pravdou je, že byl bezesporu mistrem ve svém oboru. Měření klenby bylo provedeno pro potřeby statiků, kteří chtějí moderními metodami zjistit, jakým způsobem byla klenba postavena. Kostel Na Karlově je díky velkolepé klenbě nejpamátnější stavbou tohoto druhu v celé střední Evropě.

Fotodokumentace

view

view

Fotografie klenby kostela - barevná

Fotografie klenby kostela - černobílá

view

Svislý pohled na klenbu

Vyhodnocení / Vector model

view

view

Vrstevnicový plán - bez žeber

Vrstevnicový plán klenby (s žebry)
izometrický pohled

view
Stanoviska snímkování

SouborySoubory
Vyberte soubor pro upload
Popis souboru:
ObrázkyObrázky

Vyberte obrázek pro upload

Novinky

...under construction

Přihlásit