Research Laboratory of photogrammetry - CTU Prag lfgm.fsv.cvut.cz/research
Laboratoř fotogrammetrie - výzkum
English Česky
Tisk
Tisk

Fotogrammetrické skenování výzdoby skalní kaple u města Velenice

Poslední úprava: voldapet - 14/02/2011 19:18

Skalní kaple Božího hrobu je asi 400 m východně od Velenic u silnice do Brniště. V letech 1710-1711 ji i s výzdobou v podobě plastik a reliéfů vytesal do jedné z pískovcových skal lidový umělec a hospodář Schille z velenického statku čp. 2. Kaple asi zpočátku nahrazovala kostel, který byl ve Velenicích vybudován až v roce 1735, a později se stala oblíbeným poutním místem.

Podlouhlá kaple je uvnitř rozdělena do tří nevelkých prostor. Prostřední z nich je přístupná širokým vstupním portálem, k němuž původně vedlo několik schodů, zasypaných při pozdější úpravě silnice. Přímo proti vchodu je vytesaný oltář se schránkou pro uložení Kristova těla, které se sem vždy o Velikonocích přenášelo v průvodu z velenického kostela. V postranních místnostech, osvětlených dvěma okny, jsou lidové reliéfní výjevy z pašijového cyklu s dosud patrnými zbytky malby. V několika obrazech znázorňují poslední chvíle Ježíše Krista od jeho modlitby na Olivetské hoře až po ukřižování na Golgotě.

Vnitřní výzdoba kaple byla zaměřena (skenována) pomocí Optického korelačního skeneru (OKS) z několika různých stanovisek. Výstupem je barevný, virtuální 3D model reliéfů pro potřeby památkové péče (Mgr. Kamil Podroužek).


03a.jpg


SouborySoubory
Vyberte soubor pro upload
Popis souboru:
st01-02-03.pdf WRML 3D model
ObrázkyObrázky

Vyberte obrázek pro upload

Novinky

...under construction

Přihlásit