Sborník workshopu RPAS a SVK, Telč 2015

Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, laserového skenování a GIS s podporou NAKI_DF13P01OVV02

 

9.-11.11.2015

pořádala

Katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

ISBN 978-80-01-05828-2
copyright © ČVUT v Praze 2015
všechna práva vyhrazena