Fotogrammetrické firmy v České republice

 

Tyto stránky prezentují výsledky dotazníkového šetření na téma:

Fotogrammetrické firmy v České republice a možnosti uplatnění v nich - průzkum současného stavu.

Šetření bylo námětem bakalářské práce slečny Terezy Klečkové, více viz zde. Data získaná dotazníkovým šetřením byla autorem těchto stránek podrobně analyzována a zpracována do podoby, jež je prezentována na těchto stránkách.

Stránky vznikly při příležitosti zpracování příspěvku na Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování, který uspořádala Společnost pro fotogrammetrii a DPZ v Telči 22. - 25. října 2007.

Na uvedeném workshopu byl tématu věnován následující příspěvek - text (pdf), prezentace (ppt).

07.11.09 - doplnění dat získaných z dotazníků (JH).

07.10.19 - založení stránek, stránky budou dále doplněny (JH).

Data

Většina z dále publikovaných dat je ve formátu PDF.

1. výsledná podoba dotazníku zaslaná osloveným firmám - dotazník.

2. seznam osloveným firem - firmy.

3. souhrn výsledků dotazníkového šetření - viz příspěvek výše - prezentace.

4. data získaná z dotazníků upořádaná po částech odpovídajících oddílům dotazníku:

část 1 - identifikace firmy

část 2 - obecné údaje o firmě

část 3 - fotogrammetrie

část 4 - zaměstnání

část 5 - názory

Data jsou publikována anonymně. Konkrétní údaje odkazující na jednotlivé firmy (např. místa poboček) nejsou  uvedeny. Pro práci s těmito daty je vhodné znát konkrétní otázky dotazníku, viz dokument výše.

 

aktualizace 09.11.2007