Výuka fotogrammetrie v České republice

Tyto stránky vznikly při příležitosti zpracování příspěvku na konferenci GEOS 2007 (Praha 1-2. března 2007).

Na této odborné akci byl prezentován následující příspěvek - text (pdf), prezentace (ppt).

Souhrnné výsledky dotazníkového šetření - vysoké školy (pdf), střední školy (pdf).

07.07.11 - zveřejněny souhrnné výsledky pro SŠ (JH).

07.03.27 - zveřejněny souhrnné výsledky pro VŠ (JH).

1. střední odborné školy

Fotogrammetrie je vyučována pro studenty studijního oboru 36-46-M/002 Geodézie - geodézie (katastr nemovitostí).

Doporučený studijní plán je k nahlédnutí na stránkách Národního ústav odborného vzdělávání.

  škola přijímaní studenti obor geodézie
Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze 60+30  
Střední průmyslová škola stavební Brno 30  
Průmyslová střední škola Letohrad 30  
Střední průmyslová škola stavební 30  
Střední průmyslová škola Duchcov 30  
Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích 30 1 za 4 roky
Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou nebude již otevíráno ob rok
Střední průmyslová škola stavební Liberec   1 za 4 roky
Střední průmyslová škola stavební, Opava   ne každý rok
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň   ne každý rok
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové   ne každý rok
pro rok 2007  

2. vysoké školy

Fotogrammetrie je vyučována pro studenty různých studijních oborů buď samostatně nebo v rámci jiných předmětů (nejčastěji Dálkový průzkum Země a GIS). Rozsah výuky je různý podle zaměření školy. Největší prostor má fotogrammetrie na technických vysokých školách (tj. 1-3).

 

 

ČVUT v Praze

Fakulta stavební

Katedra mapování a kartografie

 

VUT v Brně

Fakulta stavební 

Ústav geodézie

 

VŠB - TU Ostrava

Hornicko geologická fakulta

Institut geodézie a důlního měřictví

 

   

Institut geoinformatiky

 

ZČU v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Katedra matematiky, Oddělení geomatiky

 

OU v Ostravě

Přírodovědecká fakulta

Katedra fyzické geografie a geoekologie

 

UK v Praze

Přírodovědecká fakulta

Katedra aplikované geoinformatiky a kartog.

 

UP v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Katedra geoinformatiky

 

MU Brno

Přírodovědecká fakulta

Geografický ústav

 

ČZU v Praze

Fakulta lesnická a environmentální

Katedra biotechnických úprav krajiny

 

JČU v Českých Bud.

Zemědělská fakulta

Katedra pozemkových úprav

 

MZLU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Ústav geoinformačních technologií

 

UJEP v Ústí n. Labem

Fakulta životního prostředí

Katedra informatiky a geoinformatiky

 

 

Přírodovědecká fakulta

Katedra geografie

 

 

Filozofická fakulta

Katedra historie

 

UO Brno

Fakulta vojenských technologií

Katedra vojenské geografie a meteorologie

aktualizace 11.07.2007