Diplomové práce

Při hledání témat pro diplomové práce se soustřeďuji především na problematiku měřické dokumentace památkových objektů. Škála používaných měřických metod se neomezuje pouze na fotogrammetrii (používány jsou také geodetické metody či laserové skenování ..). Očekávanými výsledky prací jsou 2D výkresová dokumentace a 3D modely objektů. Návazně jsou také řešeny projekty týkající se využití takto vzniklých prostorových dat pro účely presentace objektu, pro 3D informační systémy objektů či pro bádání o objektech.

Hlavní tématické okruhy:

měřická dokumentace historických objektů/míst - 2D, 3D; fotogrammetrie, geodetické metody, laserové skenování

3D modely a jejich využití - památkové objekty, areály, města; modelování, konverze, vizualizace; presentace, internet

informační systémy s 3D daty - v aplikacích památkové péče

● další dle domluvy a zájmu

Pokyny k vypracování diplomové práce

budu průběžně doplňovat

Jak psát vysokoškolské závěrečné práce? .. informace najdete např. - zde(10.12.28)

Práce

probíhající

obhájené

              aktualizace 12.07.2018 (JH)

2018 - 2019

Zemánková Anna

Fotogrammetrická dokumentace mikroreliéfu / topografie povrchu / metoda RTI

klíčové pojmy

bude upřesněno

obhajoba 19.06

Práce probíhá ve spolupráci s kolegy památkáři F. R. Václavík–B. Šeda s.r.o. - MgA. František R. Václavík

51

Základní informace k práci jsou ke stažení .. xx .

   

Mikeš Jakub

Měřická dokumentace vybraného objektu nebo jeho části

klíčové pojmy

bude upřesněno

obhajoba 19.06

bude upřesněno

50

Základní informace k práci jsou ke stažení .. xx .

   

Jákl Martin

Fotogrammetrická dokumentace vybrané části domu U Sixtů - Kamzíková 7, Praha 1

klíčové pojmy

fotoplán, 3D model, ortofoto, SW Agisoft PhotoScan, SW TopoL, stavebněhistorický průzkum

obhajoba 19.02

Práce probíhá ve spolupráci s pracovištěm Národního pam. ústavu v Praze - Ing. arch. Ladislav Bartoš

49

Základní informace k práci jsou ke stažení .. xx .

   

2017 - 2018

Vášová Barbora

Měřická dokumentace prostoru Mázhausu Novoměstské radnice v Praze

klíčové pojmy

měřická dokumentace, laserové skenování, 3D model, 2D výkresy, fotoplán

obhajoba 19.02

Práce probíhá ve spolupráci s pracovištěm Národního pam. ústavu v Praze - Ing. arch. Matouš Semerád

48

Základní informace k práci jsou ke stažení .. xx.

   

2015 - 2016

Haupt Lukáš

Problematika dynamického rozsahu snímků v kontextu blízké fotogrammetrie

klíčové pojmy

postprocesing digitálních snímků, HDR, testování, metoda obrazové korelace, metodika

obhájeno 16.06

Práce přímo navazuje na zpracovanou bakalářskou práci.

47

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

Řáda Tomáš

Tvorba digitálního ortofota z archívních snímků - obec Hostouň (Kladno)

klíčové pojmy

digitální ortofoto, historické měřické snímky, PhoTopoL, metodika

obhájeno 16.06

Práce je součástí řešení grantového projektu - hledání vhodné metodiky zpracování.

46

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

Kopecký Pavel

Georadarový průzkum vybraných lokalit na Říčansku

klíčové pojmy

archeologie, georadar, ověření hypotéz, zaniklé stavby, geofyzikální měření

obhájeno 16.06

Práce probíhá ve spolupráci s kolegy historiky.

45

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

Gruber Josef

Vývoj obce Ropice (Frýdek-Místek) - analýza mapových podkladů

klíčové pojmy

analýza mapových podkladů, historické mapy, vývoj stavebních objektů, ArcGIS, metodika

obhájeno 16.06

Práce je součástí řešení grantového projektu - hledání vhodné metodiky zpracování.

44

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

Larina Alexandra

3D vektorová data a jejich vzájemné převody - formáty dgn, dwg a pdf

klíčové pojmy

3D data, formáty, konverze, křivky, plochy, PDF

obhájeno 17.02

Práce zčásti navazuje na zpracovanou bakalářskou práci.

43

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

Půbal Miloslav

Tvorba fotoplánu rozvinutím - možnosti zpracování

klíčové pojmy

fotoplán, rozvinutí, metodika, testování

obhájeno 16.06

Práce přímo navazuje na zpracovanou bakalářskou práci.

42

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

2014 - 2015

Vaverka Petr

Měřická dokumentace kostela sv. Štěpána v Kouřimi (okr. Kolín)

klíčové pojmy

měřická dokumentace, fotoplán, 3D model, výkres řez

obhájeno 15.06.25

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT - doc. Rykl

41

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

2013 - 2014

Tröstl Martin

Kvalita fotoplánu - testování vlivů+navržení metodiky

klíčové pojmy

fotoplán, distorze snímku, vlícovací podklad, konfigurace snímků, metodika, testování

obhájeno 14.01.21

Práce přímo navazuje na zpracovanou bakalářskou práci.

40

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

   

Poloprutský Zd.

Měřická dokumentace a tvorba 3D modelu areálu zámku ve Chvatěrubech (okr. Mělník)

klíčové pojmy

geodetické měření, data LLS, 3D model - hmotový, rekonstrukce historického stavu

obhájeno 14.01.21

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT - doc. Rykl

39

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

Boháč Ondřej

Nástroje pro tvorbu detailních 3D modelů z obrazových dat

klíčové pojmy

optický korelační systém, webová služba, testování, detailní 3D model, technologie

obhájeno 14.01.21

Práce přímo navazuje na zpracovanou bakalářskou práci.

38

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

2012 - 2013

Pobořilová Iva

Fotogrammetrická dokumentace vybraných částí hradu Kost

klíčové pojmy

geodetické měření, fotoplán, 3D model - hmotový, optická korelace

obhájeno 13.01.24

Práce probíhá ve spolupráci s Mgr. Michalem Panáčkem (památkář - stavební historik)

37

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

Daněk Jan

Tvorba účelové mapy areálu manského dvora č.p. 2 Kamýk nad Vltavou

klíčové pojmy

účelová mapa 1:500, 3D model - hmotový, měřická dokumentace

obhájeno 13.01.24

Práce probíhá ve spolupráci s Obecním úřadem Kamýk n. V.

36

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

Roub Jiří

Kvalita snímků a její vliv na přesnost fotogrammetrických výstupů.

klíčové pojmy

pořízení snímků, post-processing, HDR, testování, metodika

obhájeno 13.01.24

Práce probíhá ve spolupráci s Ing. Jiřím Vidmanem

35

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

Kulík Tomáš

Tvrz Bylany u Českého Brodu - měřická dokumentace vybraných částí

klíčové pojmy

geodetické měření, stavební výkres, fotoplán

obhájeno 13.01.24

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT

34

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

Pospíšil Ondřej

Vizualizace dat uložených v databázi vedené prostřednictvím internetu ve formě mapy

klíčové pojmy

databáze, internet, mapa na internetu, API

obhájeno 14.01.21

Práce probíhá ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV ČR - Mgr. Jan Kremer

33

Základní informace k práci jsou ke stažení .. zde.

 

2011 - 2012

Frydecký Lukáš

Fotogrammetrická dokumentace archeologického průzkumu - Praha, Národní třída - 2. etapa

klíčové pojmy

průseková fotogrammetrie, optický korelační systém, PhotoModeler, 3D model, archeologický průzkum

obhájeno 21.06.12

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Praze .. oddělení péče o arch. nálezy

32

Základní informace k práci jsou ke stažení ..  zde.

 

Dolista Jan

Porovnání geometrie dvou středověkých kleneb - Klášter Hradiště, komenda Český Dub

klíčové pojmy

optický korelační systém, geodetické zaměření, 3D model, porovnání 3D modelů, geometrie klenby

obhájeno 17.01.12

Práce probíhá ve spolupráci s s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Praze

31

Základní informace k práci jsou ke stažení ..  zde.

 

Junová Radka

Použití optických korelačních systémů ve stísněných prostorách

klíčové pojmy

optický korelační systém, geodetické zaměření, 3D model, testování, klenba, PhotoModeler, projekt PhotoFly

obhájeno 17.01.12

Práce probíhá ve spolupráci s s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Praze

30

Základní informace k práci jsou ke stažení ..  zde.

 

2010 - 2011

Dzurov Martin

Tvorba 3D modelu skanzenu ve Vysokém Chlumci

klíčové pojmy

3D model, CAD, průseková fotogrammetrie, Internet

obhájeno 11.06

Shromáždění dostupných podkladů, fotogrammetrická dokumentace, vytvoření 3D modelu, nalezení nejvhodnější technologie prezentace 3D modelu v prostředí Internetu

Práce probíhá ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram.

29

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Zamrzla Tomáš

Tvorba účelové mapy areálu dvora ve Starém Kníně

klíčové pojmy

účelová mapa, 3D model, CAD, měřická dokumentace

obhájeno 20.01.11

shromáždění a studium stávajících podkladů, příprava a realizace měření v nezbytném rozsahu, vytvoření účelové mapy ve vhodném měřítku a 3D hmotového modelu zadané části areálu dvora.

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie dějin architektury Fakulty architektury ČVUT a MěÚ Nový Knín.

28

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Čížek David

Tvorba software pro jednosnímkovou fotogrammetrii - 2. etapa

klíčové pojmy

free software, open source, geometrické transformace, obrazová data, jednosnímková fotogrammetrie

obhájeno 19.01.11

Info o 1 etapě.

27

Základní informace k práci jsou ke stažení zde a software je ke stažení odsud.

 

Dudek Jindřich

Tvorba 3D modelu části kostela sv. Mikuláše v Potvorově (okres Plzeň-sever) - 2. etapa

klíčové pojmy

3D model, CAD, měřická dokumentace

obhájeno 20.01.11

Měření v nezbytném rozsahu, studium stávajících podkladů, vytvoření 3D modelu zadané části kostela.

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem teorie dějin architektury Fakulty architektury ČVUT ... info o Potvorovu.

26

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Bílá Zdeňka

Tvorba informačního systému skanzenu ve Vysokém Chlumci

klíčové pojmy

informační systém, web, 3D data, prezentace, skanzen

obhájeno 19.01.11

Návrh a realizace informačního systému (IS) skanzenu. IS bude přístupný přes webové rozhraní.

Práce probíhá ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram.

25

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2009 - 2010

Brejníková Lucie

Fotogrammetrická dokumentace klenby kaple zámku Brnky u Prahy - 2. etapa

klíčové pojmy

stereofotogrammetrie, 3D skenování, PhotoModeler Scanner, 3D model

obhájeno 21.06.10

Fotogrammetrická dokumentace barokní klenby kaple zámku Brnky .. klenby  s výraznou štukovou výzdobou.

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. středních Čech.

24

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Seberová Adéla

Fotogrammetrická dokumentace klenby kaple zámku Brnky u Prahy

klíčové pojmy

stereofotogrammetrie, PhoTopoL, 3D skenování, OKS, 3D model, klenba, archivace, Brnky

obhájeno 27.01.10

Fotogrammetrická dokumentace barokní klenby kaple zámku Brnky .. klenby  s výraznou štukovou výzdobou.

Práce probíhá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. středních Čech.

23

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

2007 - 2008

Rafael Vincente Jerez (ERASMUS)

Kalibrace neměřické kamery pomocí kalibračního pole - stabilita určených parametrů

klíčové pojmy

kalibrace, kalibrační pole - rovinné v. prostorové, velké v. malé, PhotoModeler, Nikon D100

dokončeno - 08.04

Jak se liší výsledky opakovaných kalibrací jedné kamery? Jak se liší výsledky kalibrace z malého a velkého kalibračního pole? Tyto a další otázky budou podrobeny zkoumání. Kalibrace bude prováděna s pomocí SW PhotoModeler.

22

Výsledky .....

 

Mlavec Jiří

Virtuální zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově

klíčové pojmy

virtuální model, VRML, interaktivní práce, Internet, programování, Java 3D, Cortona SDK

obhájeno 23.06.08

Tvorba nástrojů pro práci s virtuálním modelem divadla (VRML model).

Práce probíhá ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov.

21

Základní informace k práci jsou ke stažení zde. Aplikace - virtuální divadlo.

 

Voldán Petr

Virtuální zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově

klíčové pojmy

virtuální model, VRML, interaktivní práce, Internet, programování, Cortona SDK

obhájeno 17.01.08

Tvorba nástrojů pro práci s virtuálním modelem divadla (VRML model).

Práce probíhá ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov.

20

Základní informace k práci jsou ke stažení zde. Aplikace - virtuální divadlo, kaple.

 

Kolář Dávid

Tvorba 3D modelu exteriéru stavebního objektu pro účely návrhu osvětlení objektu

klíčové pojmy

průseková FTG, 3D model, jednoduché FTG metody, metodika

obhájeno 17.01.08

Návrh a testování vhodné technologie fotogrammetrické tvorby 3D modelu, který bude využit k návrhu osvětlení.

Práce probíhá ve spolupráci s firmou Eltodo - Citelum.

19

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Betinec Vlastimil

Měřická dokumentace stavby lidové architektury - roubený dům v obci Jíví (okres Benešov)

klíčové pojmy

jednosnímková FTG, fotoplán, průseková FTG, 3D model, měřická dokumentace, geodetické zaměření

obhájeno 17.01.08

Vytvoření 2D i 3D dokumentace daného objektu. Použita bude kombinace fotogrammetrických a geodetických metod. Objekt je určen k transferu do skanzenu.

Práce probíhá ve spolupráci s Muzeem vesnických staveb Vysoký Chlumec (pobočka Hornického muzea Příbram).

18

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Šatánek Martin

Měřická dokumentace části vstupní sloupové předsíně s portálem - basilika Sv. Prokopa v Třebíči

klíčové pojmy

digitální ortofoto, PhoTopoL, laserové skenování, Callidus, 3D model, vizualizace

obhájeno 23.06.08

Vytvoření 2D i 3D dokumentace části daného objektu (vstupní sloupová předsíň s půlkruhovým románským portálem). Použita bude kombinace fotogrammetrických, geodetických metod a laserového skenování. Objekt je součástí areálu UNESCO.

Práce probíhá ve spolupráci s Krajským úřadem Vysočina.

17

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

Pecka Josef

Měřická dokumentace části tvrze Cuknštejn (okres České Budějovice)

klíčové pojmy

jednosnímková FTG, fotoplán, stereo FTG, 3D model, rekonstrukce zaniklé podoby klenby, měřická dokumentace

obhájeno 17.01.08

Měřická dokumentace fragmentů černé kuchyně a souvisejících prostor objektu fotogrammetrickými a geodetickými metodami.

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT.

16

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2006 - 2007

 

Brabcová Martina

Zhotovení měřické dokumentace vybraných částí objektu tvrze Malešov u Kutné Hory

klíčové pojmy

jednosnímková FTG, fotoplán, průseková FTG, 3D model, vizualizace částí hradeb dle stavebních etap

obhájeno 19.06.07

Tvorba fotoplánů věže tvrze + tvorba 3D modelu hradeb ....

Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT.

15

Základní informace k práci jsou ke stažení zde.

 

2005 - 2006

Fracchetti Mikhäel

Využití 3D modelu historického centra města Louny v aplikacích památkové péče

obhájeno na ESGT Le Mans 14.09.06

3D model centra města jako základ pro informační systém s 3D daty v aplikaci památkové péče. Prezentace a vizualizace 3D dat prostřednictvím sítě internet. Interaktivní práce s modelem v prostředí internetu.

14

Výsledky projektu jsou zveřejněny zde (server Francie) nebo zde (server LFGM).

 

Šunkevič Martin

Určení geometrického tvaru pozdně gotické klenby sálu tvrze v Popovicích u Benešova pomocí metody laserového skenování

obhájeno 28.06.06

Tvorba podkladů pro stavebněhistorický průzkum objektu. Interpretace získaných 3D dat za účelem získání představy o tom jaký geometrický tvar klenba má. Výsledek interpretace poslouží ke stanovení hypotézy, jak byla klenba vystavěna .... Práce probíhá ve spolupráci s Ústavem dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT.

13

Výsledky jsou prezentovány zde.

 

Tláskal Lubomír

Zhotovení měřické dokumentace výměnku vesnické usedlosti v obci Čistá čp. 97 (Svitavy)

obhájeno 17.01.06

Práce se zabývá pořízením měřické dokumentace interiéru i exteriéru roubeného lidového domu. Výsledkem budou jak 2D stavební plány, tak 3D model objektu. Model bude převeden do formátu VRML a bude vytvořena interaktivní aplikace ukazující stavební vývoj objektu.

12

Výsledky jsou prezentovány zde.

 

Kůrka Petr

Zhotovení digitálního prostorového modelu městské památkové zóny Louny metodami letecké fotogrammetrie

obhájeno 17.01.06

V diplomové práci bude využita digitální fotogrammetrická stanice PhoTopoL pro tvorbu digitálního modelu zástavby vybraného historického města. Vytvořený model bude použit pro účely GIS v oblasti památkové péče.

11

Výsledky jsou prezentovány zde.

 

2004 - 2005

Balík Radim

Konverze vektorových prostorových dat do formátu VRML

obhájeno 20.01.05

Tématem práce je tvorba konverzního programu pro převod vektorových formátů 3D dat. Převodní program by měl umožnit interaktivně v poloautomatickém režimu převádět stávající 3D modely (MicroStation dgn) do formátu VRML. Program by měl být obecně využitelný pro obdobné modely, tj. modely památkových objektů. Náplň práce se týká těchto okruhů - studium formátů, členění modelů, návrh konceptu převodu, realizace převodního programu, testování programu.

10

Výsledky jsou presentovány zde.

 

Jelínková Markéta

Fotogrammetrická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Popovicích na Benešovsku - tvorba podkladů pro stavebněhistorický průzkum objektu

obhájeno 20.01.05

Náplní práce je zhotovení různých typů měřické dokumentace konkrétního památkového objektu pro účely stavebněhistorického průzkumu. Zpracovávány jsou části objektu tvrze v Popovicích (u Benešova). V průběhu prací budou použity jak metody fotogrammetrické (digitální průseková a jednosnímková metoda, AAT - část fasády objektu), tak geodetické (zaměření renesančního sálu). Výsledkem práce budou 2D (fotoplány + pohledy) i 3D data (model sálu).

9

Výsledky jsou presentovány zde.

 

Vojtová Kateřina

Využití laserového skenování pro dokumentaci stavebních památek a tvorbu podkladů pro jejich rekonstrukci - zaměření části Karlova mostu v Praze

obhájeno 29.06.05

Náplní práce je porovnání technologií pořízení a zpracování dat laserového skenování v aplikacích pozemní fotogrammetrie. Porovnávány budou laserový skener Cyra-X (spolupráce Gefos a.s.) a skener Callidus (laboratoř fotogrammetrie). Skenery budou ověřovány v provozních podmínkách na konkrétních objektech.

8

Výsledky jsou presentovány zde.

 

Nytra Daniel

Živé divadlo

obhájeno na FEL 23.02.05

Diplomová práce je výsledkem spolupráce s Katedrou počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Náplní práce je tvorba virtuálního modelu s využitím reálně měřených dat (barokní divadlo v Českém Krumlově) a vytvoření interaktivního prostředí pro práci s tímto modelem.

7

Výsledky jsou presentovány zde.

 

2003 - 2004

Keilová Alena

Měřická dokumentace krovu barokního divadla zámku v Českém Krumlově

obhájeno 29.6.04

Náplní práce je tvorba kompletní měřické dokumentace krovu barokního divadla. Práce se týká těchto okruhů - geodetické měření, tvorba prostorového modelu, vizualizace, animace, zhotovení 2D plánové dokumentace.

6

Výsledky jsou presentovány zde.

 

Patáková Monika

Využití stávající plánové dokumentace pro tvorbu 3D modelu památkového objektu

odstoupila od DP 04.09

Náplní práce je ověření použitelnosti této cesty sběru prostorových dat. Práce se týká těchto okruhů - dohledání dokumentace (archivy), ověření aktuálnosti dokumentace + aktualizace, digitalizace plánů  +  tvorba modelu, vizualizace, presentace Web. Zpracováván je objekt Bellárie v zahradách státního zámku Český Krumlov.

 

2002 - 2003

Cee Michal

Dokumentace části jeviště barokního divadla v Českém Krumlově

obhájeno 03.01

Práce je zaměřena na dokumentaci a presentaci prostoru jeviště barokního divadla v Českém Krumlově. Náplní práce je sběr dat geodeticky, tvorba prostorového modelu a presentace dat.

Dalším cílem práce je tvorba jednoduché aplikace pracující s prostorovými daty (technologie Falsh). Cílem této aplikace je demonstrace pohybu jednotlivých prvků divadelní techniky (např. kulisy, propadla) a ilustrace provázanosti těchto prvků.

Publikace výsledků práce byla podpořena Nadací barokního divadla zámku v Českém Krumlově.

5

Výsledky

- ukázková aplikace - komprimovaný soubor - po stažení a rozbalení se aplikace přímo spustí

- animovaný Gif - prostor jeviště

 

Preisler Jiří

Prostorový informační systém památkového objektu - návrh a realizace funkčního vzorku

obhájeno 03.01

Práce je zaměřena na vytvoření funkčního vzorku  prostorového informačního systému barokního divadla v Českém Krumlově. Práce se týká těchto okruhů -  formáty 3D dat vhodné pro internet (použita technologie - formát VET), konverze dat, propojení prostorových a dalších druhů dat, multimedia, prostorové informační systémy.

Publikace výsledků práce byla podpořena Nadací barokního divadla zámku v Českém Krumlově.

4

Výsledky jsou přístupné na této adrese.

 

2001 - 2002

Hájková Petra

Dokumentace exteriéru roubeného historického objektu metodami digitální fotogrammetrie

obhájeno 02.06

Tématem práce je měřická dokumentace exteriéru dřevěného roubeného kostelíka ve Slavoňově (okres Náchod). Náplní práce je sběr dat fotogrammetrickými metodami (průseková + jednosnímková), zpracování 3D i 2D dat a vizualizace 3D dat. Výsledky práce jsou dále zpracovány do podoby internetovské presentace objektu.

3

Výsledky jsou přístupné na této adrese (optimalizováno pro prohlížeč Internet Explorer).

 

2000 - 2001

Košťál David

Dokumentace části provaziště barokního divadla v Českém Krumlově

obhájeno 01.06

Tématem práce je měřická dokumentace části nadjevištního prostoru zámeckého barokního divadla. Náplní práce je sběr dat geodetickými metodami, zpracování prostorových dat a vizualizaci dat.

2

Výsledky - ukázky vizualizací.

 

Kopřiva Aleš

Dokumentace části provaziště barokního divadla v Českém Krumlově

obhájeno 01.06

Tématem práce je měřická dokumentace části nadjevištního prostoru zámeckého barokního divadla. Náplní práce je sběr dat geodetickými metodami, zpracování prostorových dat a vizualizaci dat.

1

Výsledky - ukázky vizualizací.