ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

 

Katedra mapování a kartografie

 

 

Návrh koncepce prostorového informačního systému památkového objektu

Doktorská disertační práce

 

Ing. Jindřich HODAČ

 

 

 

Doktorský studijní obor: Geodezie a kartografie

Školitel: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 

 

Praha, srpen 2002