Odkazy na různé druhy mapových podkladů
mapy na Seznamu ortofoto - data firma Geodis/TopGIS
www.mapy.cz i 3D
mapy na Googlu ortofoto - data firma Google
maps.google.cz i 3D
mapy na Cenia ortofoto - rok 1954
kontaminace.cenia.cz
mapy na iDnes
mapy.idnes.cz
mapy na cykloserveru
www.cykloserver.cz/cykloatlas
ČÚZK - mapové služby
nahlizenidokn.cuzk.cz nahlížení do katastru nemovitostí
archivnimapy.cuzk.cz archivní mapová díla
geoportal.cuzk.cz geoportál ČUZK
ags.cuzk.cz analýza výškopisu z dat LLS
lms.cuzk.cz národní archiv leteckých měř. snímků
aktualizace JH 26.9.2017 15:19