Odkazy na různé druhy mapových podkladů
mapy na Seznamu ortofoto - data firma Geodis
www.mapy.cz
mapy na Atlasu ortofoto - data ČÚZK
www.amapy.atlas.cz
mapy na Googlu ortofoto - data firma Geodis
maps.google.cz
mapy na Cenia ortofoto - rok 1954
kontaminace.cenia.cz
mapy na iDnes
mapy.idnes.cz
mapy na cykloserveru
www.cykloserver.cz/cykloatlas
ČÚZK - katastrální mapy
nahlizenidokn.cuzk.cz
ČÚZK - histrorická mapová díla
archivnimapy.cuzk.cz
geoportal.cuzk.cz 18.07.11