UK PřF       ZS 1213  
             
  Získávání topografické informace - část FTG  
             
  Aktuálně  
  9.1.2013 - přednášky uspořádány po tématech .. obsah slejdů zůstává stejný  
  9.1.2013 - doplněny další zdroje ke studiu      
  8.1.2013 - doplněna osnova přednášek k testu      
             
  Harmonogram FTG zde      
             
  Přednášky          
  1 prezentace obrázky 8.11.2012    
  2 zakl+kal+jsm orto SIMphoto 12.11.2012  
  3 pm sm 26.11.2012    
  4 oks   26.11.2012 FTG SW  
  ,,Učesaná verze,,        
    kap 1-3 - Uvod obr kap 1-3 9.1.2013    
    kap 4 - Zakl kap 5 - KALIB      
    kap 6 - JSM kap 7 - ORTO      
    kap 8 - PM kap 9 - SM      
    kap 10 - OKS        
             
  Cvičení          
  úloha 1 kalibrace průsekovka videa 12.11.2012  
    kal. - zadání průs. - zadání zadání 7.12.2012  
  úloha 2 popis dat zadané ML vstupní data   7.12.2012  
    technologie snímkové orientace ..    
    technologie orientace + orto .. jen orientační - ne vše budeme dělat ..
             
  Test osnova předn. 8.1.2013      
             
  Literatura lze půjčit např. v Ústřední knihovně ČVUT (budova NTK v Dejvicích)  
  Hodač J.: Pozemní fotogrammetrie, skriptum, UJEP 2011 obsah  
  Pavelka K.: Fotogrammetrie 2, skriptum, ČVUT 2011 obsah  
  Pavelka K.: Fotogrammetrie 1, skriptum, ČVUT 2009 obsah  
             
  Zdroje          
  Hodač J.: přednáška o stereofotogrammetrii pro geodety (FSv) obsah 8.1.2013
  materiály o FTG na webu SPŠ zeměměřické   obsah 8.1.2013
             
  Kontakt www        
             
        aktualizace JH 9.1.2013 17:42