Registr projektů … 2014
aktualizace 14.07.15
MAPA PROJEKTY
2014.01 Kamýk nad Vltavou čp. 2, bývalý manský dvůr - 2. etapa
měřická dokumentace www
fotoplány; stavební výkresy - pohled, řez, půdorys 
2014.02 Třebešice (okr. Benešov), zámek  
vyšetření geometrie vybraných kleneb www
detailní 3D model (mesh); řezy
2014.03 Praha, Dům u Kamenného zvonu  
měřická dokumentace části suterénů www
fotoplány; stavební výkresy - řez, půdorys 
2014.04 Libošovice - Podkost (okres Jičín), hrad Kost  
fotogrammetrická dokumentace Malé věže www
fotoplán - rozvinutí
2014.05 Praha - Kunratice, Nový hrad  
měřická dokumentace části zbytků hradu www
detailní 3D model (mesh); stavební výkresy - řezy, pohledy (ortofoto)
2014.06 Praha, Divadlo Archa  
měřická dokumentace velkého sálu www
stavební výkresy - řez, půdorys, pohled; účelová dokumentace
2014.07 Heřmánkovice (okres Náchod) čp. 91+92  
fotogrammetrická dokumetace vybraných částí usedlosti
fotoplány