Odborná spolupráce  
   
  Doc. Michael Rykl            
  ČVUT, Fakulta architektury, Ústav teorie a dějin architektury  
  www  
  - diplomové a bakalářské práce .. zadavatel, konzultant, oponent  
  - společná výuka předmětu - Fotogrammetrická dokumentace hist. objektů  
   
  PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.          
  UJEP Ústí n. Labem, Filozofická fakulta, Centrum pro dokumentaci ….  
  www  
  - výuka fotogrammetrie + s ní spojené projekty  
   
  PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.          
  Národní památkový ústav, ÚOP v hl. městě Praze, odbor archeologie  
  www  
  - diplomové a bakalářské práce .. zadavatel, konzultant, oponent  
   
  Ing.arch. Vít Jesenský, Ph.D.          
  Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech   
  www  
  - příspěvek k výuce památkové péče na VŠCHT  
  - diplomové a bakalářské práce .. zadavatel, konzultant, oponent  
   
  Ing. Jiří Chmelíř              
  AGM - Architektonické a geodetické měření  
  www  
  - diplomové + bakalářské práce .. oponent, konzultant  
  - účast na výuce předmětu - Fotogrammetrická dokumentace hist. objektů  
   
  Ing. Jiří Vidman              
  Ing. Jiří VIDMAN .. fotogrammetrie, geodézie  
  www  
  - diplomové + bakalářské práce .. oponent, konzultant  
   
                  aktualizováno 24.10.2014