Publikační činnost 

aktualizace 31.03.2017 (JH)

 2017

Ortofota z historických leteckých snímků – specifika tvorby a možnosti využití
18. ročník konference ,,Dějiny staveb,, Plasy 24.- 26. března 2017; příspěvek, spoluautor, (3/ 2017); prezentace


 2016

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století
17. ročník konference ,,Dějiny staveb,, Plasy 18.- 20. března 2016; poster, spoluautor, (3/ 2016)

Možnosti a úskalí sběru a zpracování 3D dat o historických objektech
3D modelování památkových objektů: využití v muzejní praxi a památkové péči, Praha - NG AK, 20. září 2016; příspěvek, autor, (9/ 2016); prezentace


 2014

Technické možnosti pro dokumentaci vesnických staveb na Broumovsku
konference ,,Lidová architektura - Broumovsko 2014,, Broumov 5.- 7. června 2014; příspěvek, autor, (6/ 2014); prezentace

Geometrická kvalita fotografických snímků a její vliv na přesnost fotoplánů
15. ročník konference ,,Dějiny staveb,, Nečtiny 21.- 23. března 2014; příspěvek, spoluautor, (3/ 2014); prezentace


 2013

Kvalita digitálních snímků v kontextu pozemní fotogrammetrie
Studentská konference - fotogrammetrie, DPZ a laserové skenování,, Telč, 5. listopadu 2013; příspěvek, spoluautor, (11/ 2013); prezentace

Přesnost fotoplánu - vliv zkreslení snímku a vliv vlícovacícho podkladu
14. ročník konference ,,Dějiny staveb,, Nečtiny 22.- 24. března 2013; příspěvek, spoluautor, (3/ 2013); prezentace


 2012

Jednoduchá fotogrammetrie v pozemních aplikacích a její přesnost
Studentská konference - fotogrammetrie, DPZ a laserové skenování,, Telč, 30. října 2012; příspěvek, spoluautor, (10/ 2012); prezentace

Praktické zkušenosti z mezioborové spolupráce při studentských projektech měřické dokumentace hist. objektů
workshop ,,Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví 2012,, Litomyšl, 26.-27. dubna 2012; příspěvek, spoluautor, (4/ 2012); prezentace

Tvorba detailních digitálních 3D modelů na podkladě fotografických snímků
13. ročník konference ,,Dějiny staveb,, Nečtiny 23.- 25. března 2012; příspěvek, autor, (3/ 2012); prezentace


 2011

Tvorba software pro jednosnímkovou fotogrammetrii - 2. etapa
Studentská konference - fotogrammetrie, DPZ a laserové skenování,, Telč, 1. listopadu 2011; příspěvek, spoluautor, (11/ 2011); text, prezentace

Jednoduchá jednosnímková fotogrammetrie s free softwarem SIMphoto
pracovní seminář ,,Drobné památky a krajina,, Úštěk, 22.-23. září 2011; příspěvek, autor, (9/ 2011); prezentace

SIMphoto - free software for single-image photogrammetry
XXIII. Symposium CIPA 2011,, Praha 12.-16. září 2011;
poster, spoluautor, (9/ 2011)

Role of interdisciplinary cooperation in process of documentation of cultural heritage
XXIII. Symposium CIPA 2011,, Praha 12.-16. září 2011; příspěvek, spoluautor, (9/ 2011); text
prezentace

Tvorba 3D modelu archeologického průzkumu pomocí stereofotogrammetrie
konference ,,Počítačová podpora v archeologii,, Dalešice 18.- 20. května 2011; poster, vedoucí projektu, (5/ 2011)

SIMphoto - free software pro jednosnímkovou fotogrammetrii
konference ,,Počítačová podpora v archeologii,, Dalešice 18.- 20. května 2011; poster, spoluautor, (5/ 2011)

Technologie tvorby fotoplánů a možnosti použití free software SIMphoto
12. ročník konference ,,Dějiny staveb,, Nečtiny 25.- 27. března 2011; příspěvek, autor, (3/ 2011); prezentace


 2010

3x3 pravidla pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci architektury
pracovní seminář ,,Drobné nemovité památky v krajině a význam jejich dokumentace,, Horní Vysoké, září 2010; příspěvek, autor, (9/ 2010); text (pdf)

Jindřich Hodač - odborný profil
2. setkání ,,Pražských fotogrammetrů,, , Fakulta stavební, ČVUT, Praha 27.4. 2010; prezentace (ppt)


 2009

Jednoduchá fotogrammetrie v aplikacích památkové péče
konference ,, Workshop fotogrammetrie, DZP, laserového skenování a GIS,, Telč 2.-4.11. 2009; příspěvek, autor, (11/ 2009); prezentace (zip)


 2008

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů - společná výuka pracovišť dvou fakult ČVUT
konference ,, Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování,, Telč 21.-22.10. 2008; příspěvek, autor, (10/ 2008); prezentace

Měřická dokumentace historických objektů - společná výuka Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT
konference ,, Dějiny staveb,, Nečtiny 28.-30.3. 2008; poster, spoluautor, (3/ 2008)

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů - jednoduché metody
 konference ,, GEOS 2008,, Praha 1.-2.3. 2008; příspěvek, autor, (3/ 2008); textposter


 2007

Fotogrammetrické firmy v České republice - průzkum současného stavu
 konference ,, Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování,, Telč 22.-25.10. 2007; příspěvek, spoluautor, (10/ 2007); prezentace; kompletní výsledky průzkumu

Výuka fotogrammetrie v České republice
 konference ,, GEOS 2007,, Praha 1.-2.3. 2007; příspěvek, autor, (3/ 2007); prezentace; text; kompletní výsledky průzkumu


 2006

Jednoduché metody měřické dokumentace malých památkových objektů
 almanach konference ,, Místní komunita a drobné památky,, Česká Lípa 13.-14.5. 2006; příspěvek, autor, (5/ 2006);


 2005

Virtuální 3D model barokního divadla jako nástroj pro poznání, správu a presentaci divadla
 konference ,, Svět barokního divadla 2005,, Český Krumlov; příspěvek, spoluautor, (6/ 2005); prezentace

Měřická dokumentace zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově - průběh a výsledky projektu
4. konference SHP ,,Poznání a dokumentace staveb,, Poděbrady; příspěvek, autor, (6/ 2005); prezentace

3x3 pravidla pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci architektury
4. konference SHP ,,Poznání a dokumentace staveb,, Poděbrady; příspěvek, autor, (6/ 2005); prezentace

Využití laserového skenování při dokumentaci Karlova mostu v Praze
4. konference SHP ,,Poznání a dokumentace staveb,, Poděbrady; příspěvek, spoluautor, (6/ 2005); poster

3D Information System of Historical Site - Proposal and Realisation of a Functional Prototype
Acta Polytechnica, Vol. 45, No. 1/2005, článek   (4/2005); text


 2004

Návrh koncepce prostorového informačního systému památkového objektu
Stavební obzor, roč. 13, č. 2, článek   (2/2004);  pouze text

Jednoduché metody měřické dokumentace malých památkových objektů
České památky, roč. 14, č. 1, článek   (7/2004);  pouze text

Současné metody měřické dokumentace památkových objektů
Krátký poznávací kurz lidové architektury - SOVAMM, příspěvek, květen 2004, Trstěnice;  prezentace

Měřická dokumentace krovu zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově
3. konference SHP ,,Krovy, střechy,, , příspěvek, spoluautor, červen 2004, Třebíč; prezentace

3x3 pravidla pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci památkových objektů
seminář, realizace, červen 2004, FSv ČVUT;  www

Projekt Živé divadlo - návrh a realizace prostorového informačního systému památkového objektu

seminář MONUDAT - Inventarizace kulturních památek a jejich prvků - otázky využití v památkové péči

příspěvek,  listopad 2004, Praha;   prezentace , anotace


 2003

Fotogrammetrie 10,20 - Praktická cvičení
skripta, leden 2003, FSv ČVUT, spoluautor

Spatial Models of historical buildings - Possible Areas of Utilization
Workshop 2003, workshop, únor 2003, ČVUT

Výuka fotogrammetrie na Fakultě stavební ČVUT
Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ,  konference, září 2003, Fsv ČVUT

Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu
Zeměměřič, roč. 10, č. 10, str. 18-19, článek    (10/2003)


 2002

From the Spatial Model of the building to the Spatial Information System
Workshop 2002, workshop, únor 2002, ČVUT

Návrh koncepce prostorového informačního systému historického objektu
disertační práce, listopad 2002, ČVUT


 2001

Spatial Data - Acquisition, Processing, Visualization
Workshop 2001, workshop, únor 2001, ČVUT

Documentaion of the Baroque Theatre at the Cesky Krumlov Castle
CIPA 2001 - International Symposium, symposium, září 2001, Postupim, TU Berlin

Fotogrammetrie 30
skripta, říjen 2001, FSv ČVUT, spoluautor

Digitální aerotriangulace v aplikaci pozemní fotogrammetrie
Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ,  seminář, prosinec 2001, Fsv ČVUT - presentace příspěvku


 starší publikace

Nové metody digitální fotogrammetrie
Seminář k vyhodnocení IG Fsv ČVUT, leden 1997, Fsv ČVUT

Digitální fotogrammetrická stanice PhoTopoL v aplipkacích pozemní fotogrammetrie
12. kartografická konference Olomouc, září 1997, UP Olomouc

Analytické funkce katastru nemovitostí
GIS 98 Ostrava, konference, leden 1998, TU Ostrava, spoluautor

Digitální ortofoto
Workshop 98, workshop, únor 1998, ČVUT, spoluautor

Technologie for CORINE Land Cover Data Updating
GIS  Brno 98, konference, červen 1998, MU Brno, spoluautor

Object Approach in Creation of a Complex Database of Grafical and Descriptive Information in the Real Estate Cadastre
Workshop 99, workshop, únor 1999, ČVUT, spoluautor

Fotogrammetrické zaměření části klenby kostela sv. Barbory v Kutné Hoře
Stavební obzor 1999, roč. 8, č. 10, s. 313-314, článek, spoluautor

PhoTopoL + AeroSys - první praktické zkušenosti s prováděním analytické aerotriangulace
Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ,  seminář, prosinec 2000, Fsv ČVUT