SIMphoto je aplikace zaměřená na zpracování rastrových dat metodou jednosnímkové fotogrammetrie. Fotoplán může být vytvořen na základě měření vlícovacích bodů, nebo zaměření jednoduché sítě délek. Je také možné snímku přiřadit rozměr ze samostatně určených vzdáleností. Software zároveň předkládá několik funkcí umožňujících odstranění distorze objektivu, vložení grafického měřítka, otočení rastru a další. Na výsledném fotoplánu lze určovat libovolné vzdálenosti. Výstup se ukládá do formátů TIFF, JPEG, nebo PDF (pro tisk v měřítku).

Software SIMphoto je open-source šiřitelný pod licencí GNU GPL. Stáhnout si můžete jeho českou či anglickou verzi. K dispozici je též manuál. Aplikace byla vytvořena v rámci diplomové práce ing. Davida Čížka, jejíž text je zde také možné získat (obhájena v lednu 2011 na Fakultě stavební, ČVUT). V případě dotazů, námětů nebo připomínek prosím využijte kontakty .. cizekdav@gmail.com nebo  hodac@fsv.cvut.cz .

Aktuální informace

13.07.26
.. video zachycující pracovní postup tvorby jednoduchého fotoplánu (kde použita je síť délek) je ke stažení zde .. JH.
.. článek o SIMphotu ve sborníku konference Dějiny staveb 2011 (Nečtiny) je zde .. JH

gui

obr.: SIMphoto - pracovní prostředí .. sběr vlícovacích bodů - transformační tabulka

TOPlist