Studentské referáty

 


Předmět

Fotogrammetrie 30 (FTG3)

 

semestrální projekt digitální ortofoto

Vedoucí

Ing. Jindřich Hodač Ph.D.


2005-06

P. Kovárík, M. Šatánek

KOMERČNĚ DOSTUPNÉ DIGITÁLNÍ MODELY TERÉNU (DMT)

M. Čapková, P. Havlíčková

KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA

M. Havlička, M. Klainer

KOMERČNĚ DOSTUPNÉ SW PRO TVORBU DIG. ORTOFOT

P. Voldán, T. Hladina

VYUŽITÍ ORTOFOTA V SYSTÉMU LPIS

L. Brábník, L. Weiss

TVORBA DIG. ORTOFOTA PRO PRAHU A JEHO HISTORIE

Kryštůfková L., Kadidlová A.

KDO NABÍZÍ TVORBU DIGITÁLNÍHO ORTOFOTA?

2004-05

Netolická I., Matas Z.

Využití digitálního ortofota v oblasti životního prostředí

Bartoš J., Vilímková M.

Produkce digitálních ortofot na ČUZK

Sysel O., Kánský L.

Využití digitálního ortofota při projektování   pozemkových úprav

Nováková E., Petrová D.

Využití digitálního ortofota v lesního hospodářství

Marková K., Řechtáčková L.

Zdroje archívních leteckých snímků

Fořt J., Janec M.

Řezníček J., Doležel J.

Snímkování pomocí RC modelu

Brabcová M.

Zdroje současných leteckých snímkůpříloha

aktualizováno 06.06.16 (JH)