ERDF-LAB

OBNOVA INFRASTRUKTURYLABORATOŘÍ STAVEBNÍFAKULTY ČVUT

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002526


Cíl: Projekt řeší obnovu vybraných laboratoří Fakulty stavební ČVUT v Praze v návaznostina úpravy bakalářských a magisterských studijních oborů (projekt ESF pro VŠ).

Laboratoř disponuje velkým množstvím sofistikovaných zařízení, které jsou pravidelně využívány pro projektu různých charakterů. Mezi nejvyužívanější v současné době patří především drony.

Dron eBee s dálkově řízenou kamerou na expedici v Grónsku