Projekty


Fotogrammetrické zaměření Velké Omayyadské mešity

Velká Omayyadská mešita nalézající s v Aleppu, druhém nejvýznamnějším městě v Sýrii, byla postavena po vzoru Velké Omayyadské mešity v Damašku. Jejíž vznik se odhaduje na rok 715, pouze deset let po dostavbě Velké mešity v Damašku. V jižní galerii se nachází největší historické poklady této
mešity - svatyně představeného otce Zacharia, modlitební hala s kopulí a dřevěná vyřezávaná modlitebna. Na pravoúhlém nádvoří, které je vydlážděno černobílou mozaikou, se nalézají dvě rituální kašny.


PhotoPa

Internetová databáze památek ČR, která bude vytvořena z měřické fotodokumentace památkových objektu. Projekt databáze památek si klade za cíl shromáždit a zpřístupnit měřickou dokumentaci historicky cenných objektů na území ČR. První fáze projektu spočívá ve sběru vhodných dat, která konzervují současný stav památky a umožní vyhodnocení v budoucnu, kdy případně dojde buď k zániku nebo devastaci památky. Měřická dokumentace pak může sloužit např. pro účely rekonstrukce. Studenti oboru geodesie zpracovávají v rámci předmětu fotogrammetrie ročníkový projekt, jehož cílem je právě sběr takovýchto dat.

Motivaci, cíle a zadání projektu najdete - zde.
Databázi objektů se získanými daty naleznete - zde.


SilentCube #1

Aplikace pro kompletní zpracování prostorového informačního systému památkového objektu.


Fotogrammetrické zaměření historických objektů

Zde naleznete několik úkazek zaměření památkových objektů vypracované v naší laboratoří.

Popis některých objektů najdete - zde.
Ukázky výstupů některých popsaných projektů jsou zveřejněny - zde.


Studenstké projekty

Informace o studentským projektech jsou uvedeny ZDE.


AR Test aplikace

Testování AR modelů - GeoHarmonizer ZDE

Testování AR modelů - Historické objekty ZDE