Sborník SVK (workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování, Telè 2021

 

8.11.2021 - 10.11.2021

poøádala

Katedra geomatiky, fakulta stavební, ÈVUT v Praze

 

ISBN: 978-80-01-06914-1

copyright © ÈVUT v Praze 2021

všechna práva vyhrazena