Sborník SVK Telč 2022

O konferenciO konferenci

Seminář se konal ve dnech 7.11.2022 - 9.11.2022 v prostorách školícího centra v Telči fakulty stavební ČVUT v Praze
Cílem workshopu bylo zejména vytvořit pracovní vědeckou atmosféru pro presentaci výsledků grantu; významný byl zejména pro mladé vědecké pracovníky - doktorandy - zde se jim otevřel prostor pro prezentaci jejich poznatků a zkušeností z řešených projektů a výzkumu. Cílem byl kontakt a diskuse s pozvanými hosty z řad odborníků z praxe.

Organizační výbor semináře:
Prof.Dr.Ing. Karel Pavelka
Ing.Eva Matoušková
Ing. Karel Pavelka