Sborník SVK Telč 2022

ReferátyReferáty

Dopolední blok

Název Stáhnout/Otevřít Jméno Afiliace
Analýza závlahových soustav ze Základních vodohospodářských map stáhnout Ing. Adam Tejkl FSv ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
GSD 2cm stáhnout Ing. Václav Šafář, Ph.D. VŠB TU Ostrava, HGF, Katedra geodézie a důlního měřictví
Informace o zahájení činnosti WG V/6 ISPRS stáhnout Ing. Karel Vach, CSc. EuroGV spol. s r.o.
Snímkovací experiment AN-30/1982 stáhnout RNDr. Ladislav Plánka, CSc. VŠB TU Ostrava, HGF, Katedra geodézie a důlního měřictví
3DT Scanfly - využití moderního multiplatformního lidaru + WingtraOne GENII stáhnout František Hanzlík GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Využití low-cost kamer pro tvorbu texturovaných 3D modelů stáhnout Ing. Jakub Nosek VUT v Brně, Ústav geodézie
Zkušenosti z leteckého snímkování a leteckého laserového skenování pro potřeby DTM ČR stáhnout Ing. Zdeněk Klusoň PRIMIS spol. s r.o.
Monitoring požáriště NP České Švýcarsko pocí DPZ stáhnout Ing. Tomáš Laburda, Ph.D. & Ing. Petr Kavka, Ph.D. FSv ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Odpolední blok I

Název Stáhnout/Otevřít Jméno Afiliace
Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum stáhnout doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Nové poznatky z 58. fotogrammetrického týdne ve Stuttgartu 2022
Novinky v 3D laserových skenerech Leica stáhnout Ing. Jan Švejda GEFOS a.s.
Nové trendy v geodézii stáhnout Ing. Pavel Bozděch & Bc. Ondřej Váňa 3gon Positioning s.r.o.
Letecká kampaň LIAISE stáhnout Ing. Jan Hanuš ÚVGZ AV ČR – CzechGlobe
Intellmaps digitální dvojče Ladislav Čapek Intellmaps

Odpolední blok II

Název Stáhnout/Otevřít Jméno Afiliace
Detailní dokumentace chladících věží stáhnout Ing. David Zahradník FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Rekonstrukce reliéfu z archivních LMS (1938) - testování metod stáhnout Ing. Dominik Brét FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Termální snímkování národního parku České Švýcarsko stáhnout Ing. Jaroslav Nýdrle FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Webová aplikace přírodních katastrof stáhnout Ing. Marek Hoffmann FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Využití rozšířené reality pro zobrazení zaniklé obce Zhůří stáhnout Ing. František Mužík FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Návrh autonomního sensoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry s využitím nízkonákladového GNSS přijímače stáhnout Ing. Lukáš Běloch FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Knihovna PyWSDP pro přístup k webovým službám dálkového přístupu do KN stáhnout Ing. Linda Kladivová FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
3D vizualizace historického údolí Vltavy stáhnout Ing. Michal Janovský FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
3D model Karlových Varů pohledem i pohmatem stáhnout Ing. Jakub Vynikal FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Joy plot as a thematic mapping method stáhnout Ing. Josef Munzberger FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Porovnání datasetů LUCAS a CLC na území České republiky s využitím systému ST_LUCAS stáhnout Ing. Tomáš Bouček FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Využití nízkonákladového GNSS přijímače výukové účely stáhnout Ing. Zuzana Vaňková FSv ČVUT v Praze, Katedra geomatiky