Příspěvky na virtuálním semináři moderních technologií geomatiky

 

Sekce A

Přednášející Název přednášky
Ing. Štěpán Hodík, Fsv ČVUT Využití GNSS systémů ke zkvalitnění a zefektivnění rekonstrukcí silnic
Ing. Jiří Buneš, Pragoprojekt a.s. Informační modelování a GIS - užití a propojování výstupů metody BIM v prostředí GIS
Ing. Jan Švejda, Ing. Daniel Šantora, GEFOS Laserové skenery Leica Geosystems - novinky
Roman Shults, VÚGTK Calibration of 3D Indoor Camera for Industrial Archaelogy Tasks
Ing. Radek Fiala, Ph.D Využití dronů v zemědělství
Ing. Zdeněk Klusoň, PRIMIS Zkušenosti s létáním a zpracováním 2cm pixelu pro liniové stavby
Ing. Karel Vach CSc., EuroGV s.r.o Informace o připravovaných konferencích: MVPBIM 2022

Sekce B

Přednášející Název přednášky
doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Renesance letecké fotogrammetrie v Českých zemích
Ing. Ladislav Čapek, MBA Využití mobilních laserových skenerů v praxi
Ing. Vojtech Hron, PhD, CGI IT CGI IT Czech Republic - Space - představení týmu a projektů
Ing. Tomáš Janata, Ph.D., ČVUT O zbytečných ztrátách česk(oslovensk)é kartografie
Ing. Tomáš Bouček, Fsv ČVUT Využití souboru dat CORINE Land Cover pro pixelovou klasifikaci scén Sentinel-2
Ing. Lucie Stará, Fsv ČVUT Klasifikace vybraných tříd pokrytí území z CORINE systému s využitím družicových dat Sentinel-2
Ing. Dominik Brétt, Fsv ČVUT Data družice Sentinel-1- komparace s nasbíranými daty a Sentinel-1 sloužící jako nástroj pro vizualizaci světového přírodního dědictví
Ing. Jakub Vynikal, Fsv ČVUT Časové proměnný gravitační signál z družicových drah prostorové lokalizovaný pomocí Kalmanovy filtrace
Ing. Jaroslav Nýdrle, FSv ČVUT První zkušenosti s UAV DJI Matrice 300 RTK

Sekce C

Přednášející Název přednášky
Ing. Adam Dlesk, FSv ČVUT Fotogrammetrické zpracování termivizních snímků II.
Ing. Karel Pavelka, Fsv ČVUT Využití AR a VR v GIS
Ing. David Zahradník, Fsv ČVUT Zpracování prostorových dat do formy turistické aplikace - město Kolín
Ing. Eva Frommeltová, Fsv ČVUT Tvorba a vizualizace modelů venkovských stavení
Ing. Zdeněk Veselý, Fsv ČVUT Neinvazivní průzkum a dokumentace uměleckého díla (Nanebevzetí Panny Marie)
Ing. Linda Kladivová, Fsv ČVUT Python knihovna pro přístup k WSDP službám ČÚZK, Zásadní proměna GRASS GUI díky Google Summer of Code
Ing. Michal Janovský, Fsv ČVUT Nové technologie a jejich propojení při tvorbě a zpracování 3D modelů a scén
Ing. Zuzana Vaňková, FSv ČVUT Rozdíly výšek v systémech BPV a EGM96 na základě modelů kvazigeoidu CR-2005 a QGZÚ-2013 a dat
Ing. Vojtěch Cehák, Fsv ČVUT Procedurální modelování historické a současné krajiny
Ing. Eva Matoušková, PhD Hyperspektrální snímkování v památkové péči
Ing. Josef Münzberger Dantovo peklo jako ARCGIS storymap
Ing. Adriana Breznicanová VYUZITIE ARCGIS DASHBOARDS NA ZOBRAZENIE DÁT O PANDÉMIÍ COVID-19

 

 

 

Referáty jsou k dispozici ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf)