Odborná činnost

Čím se zabýváme a na čem pracujeme?

Projekty

Rozšířená realita nebo také „augmentovaná realita” je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Tuto technologii dnes již podporuje většina chytrých telefonů a obecně kamer po roce 2015.

Na rozdíl od virtuální reality, která uživatele zcela obklopí a zavede do virtuálního prostředí, je princip rozšířené reality jiný. Ponor do ní je pouze dílčí a místo speciální helmy či brýlí potřebuje uživatel třeba jen chytrý telefon. Kamera tohoto chytrého telefonu nebo počítače snímá obraz reality, ke kterému je na displeji chytrého telefonu s pomocí aplikace či programu přiřazen počítačem vytvořený objekt (text, 2D nebo 3D grafika, odkaz či třeba video). Tento objekt může být přidán nezávisle na obrazu reality nebo právě v souvislosti se snímaným objektem (obličej, noha, ruka apod.), s umístěním chytrého telefonu a orientaci jeho kamery v prostoru. Aplikace může také po detekci určitého objektu spustit určitou akci. Vše se děje v reálném čase.

Granty

Rozšířená realita nebo také „augmentovaná realita” je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Tuto technologii dnes již podporuje většina chytrých telefonů a obecně kamer po roce 2015.

Na rozdíl od virtuální reality, která uživatele zcela obklopí a zavede do virtuálního prostředí, je princip rozšířené reality jiný. Ponor do ní je pouze dílčí a místo speciální helmy či brýlí potřebuje uživatel třeba jen chytrý telefon. Kamera tohoto chytrého telefonu nebo počítače snímá obraz reality, ke kterému je na displeji chytrého telefonu s pomocí aplikace či programu přiřazen počítačem vytvořený objekt (text, 2D nebo 3D grafika, odkaz či třeba video). Tento objekt může být přidán nezávisle na obrazu reality nebo právě v souvislosti se snímaným objektem (obličej, noha, ruka apod.), s umístěním chytrého telefonu a orientaci jeho kamery v prostoru. Aplikace může také po detekci určitého objektu spustit určitou akci. Vše se děje v reálném čase.