Fotogrammetrické zpracování termovizních snímků


Autor: Ing. Adam Dlesk

V rámci disertační práce byly navrženy dvě metody pro fotogrammetrické zpracování termovizních snímků. Metoda "sharpening" je určena především pro tvorbu ortofota a textury s termovizní informací, která je odvozena přímo z originálních termovizních snímků. Druhá metoda se nazývá "reprojection" a je určena pro tvorbu mračna bodů, kde o termovizní informaci je doplněn každý bod. Návrh metod s vysvětlením postupu byl publikován ve vědeckých recenzovaných časopisech.

Publikovaný kód byl napsán v jazyce Python 3.7 a obsahuje 5 tříd a 38 funkcí rozdělených do 4 souborů dle tématiky. Podrobné informace o funkcích obsahuje dokumentace ke kódu, která je také publikována na této stránce.

Within the dissertation work, two methods for photogrammetric processing of thermal infrared images were designed. The sharpening method is intended primarily for augmented orthophoto and texture generation. The results are augmented by temperature information which is derived from the original thermal infrared images. The reprojection method is intended for augmented point cloud generation, where temperature information is stored to each point. The design of the method as well as detailed description was published in two scientific peer-reviewed journals.

The code was written in Python 3.7 and the code contains 5 classes and 38 functions divided to 4 different files according to their topic. The documentation published on this page contains the detail description of the code.

CODE DOWNLOAD