Odborné akce

Konference v Telči

Tradiční workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování v Telči

Katedra geomatiky pořádá tradičně již od roku 2002. Akce je zaměřena zejména na prezentace projektů doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z oblasti geomatiky.

Předešlé ročníky:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023