OPVV

Projekt ERDF-LAB

OBNOVA INFRASTRUKTURYLABORATOŘÍ STAVEBNÍFAKULTY ČVUT CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002526 - Detailní informace o projektu naleznete ZDE

Cíl: Projekt řeší obnovu vybraných laboratoří Fakulty stavební ČVUT v Praze v návaznostina úpravy bakalářských a magisterských studijních oborů (projekt ESF pro VŠ).

Popis:

Laboratoř disponuje velkým množstvím sofistikovaných zařízení, které jsou pravidelně využívány pro projektu různých charakterů. Mezi nejvyužívanější v současné době patří především drony.

Standard Post with Gallery

eBeeDron

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi rem, facilis nobis voluptatum est voluptatem accusamus molestiae eaque perspiciatis mollitia.

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

Dron EBEE na expidici v Grónsku

Dron eBee s dálkově řízenou kamerou na expedici v Grónsku