Projekt ESF-GK

ZAVEDENÍ AKREDITOVANÉHOADAPTOVANÉHO STUDIJNÍHODOKTORSKÉHO PROGRAMUGEODÉZIE A KARTOGRAFIE

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679 - Detailní informace o projektu naleznete ZDE


Cíl: Cílem projektu je modernizace doktorského studijního programu GaK s výhledemdo dvacátých let 21. století. Jedná se zejména o změnu předmětů a jejich odbornénáplně i cílení na využitelnost v praxi i směrech moderního vývoje, daného zcelajinými technologiemi i přístupem k absolventům.