Dokumentace a rekonstrukce hrobky proroka Nahuma v Iráku

Svatyně biblického proroka Nahúma je mimořádnou památkou představující kořeny judaismu, křesťanství a islámu. Najdeme ji v malém křesťanském městě Alqoš, asi 45 kilometrů od města Mosul v severním Iráku. Objekt pochází dle odhadů z 12. století a dlouho sloužil jako synagoga. Obecně se tvrdí, že je zde prorok Nahúm pohřben, i když to řada odborníků zpochybňuje. Celá stavba byla dlouhá léta ve velmi špatném stavu, zdi i klenby se částečně zřítily a hrozil úplný zánik. Nadace Alliance fot the Restoration of Cultural Heritage vypsala projekt, který realizovala česká restaurátorská společnost GemaArt, která se věnuje rekonstrukci historických budov a památek v České republice i po celém světě, ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze.

  • Dokončeno:   31. Prosince, 2022
Otevřít projekt

Dokumentace důlní činnosti v oblasti Krušnohoří

Projekt se zabývá dokumentací - převážně tvorby 3D modelů dolů Mauricius a Johannes v oblasti Krušných hor. Tyto lokality spadají pod UNESCO. Výzkum se dále zaměřuje na možnosti vizualizace těchto 3D modelů jako jsou webové portály, virtualní a rozšířená realia

  • Dokončeno:   12. Prosince, 2022
Otevřít projekt

Image

Nádvoří mešity

Syrie 2010

Fotogrammetrické zaměření Velké Omayyadské mešity

Velká Omayyadská mešita nalézající s v Aleppu, druhém nejvýznamnějším městě v Sýrii, byla postavena po vzoru Velké Omayyadské mešity v Damašku. Jejíž vznik se odhaduje na rok 715, pouze deset let po dostavbě Velké mešity v Damašku. V jižní galerii se nachází největší historické poklady této mešity - svatyně představeného otce Zacharia, modlitební hala s kopulí a dřevěná vyřezávaná modlitebna. Na pravoúhlém nádvoří, které je vydlážděno černobílou mozaikou, se nalézají dvě rituální kašny.

  • Dokončeno:   31. Prosince, 2010
Otevřít projekt