Dokumentace důlní činnosti v oblasti Krušnohoří

Projekt se zabývá dokumentací - převážně tvorby 3D modelů dolů Mauricius a Johannes v oblasti Krušných hor. Tyto lokality spadají pod UNESCO. Výzkum se dále zaměřuje na možnosti vizualizace těchto 3D modelů jako jsou webové portály, virtualní a rozšířená realia.

Důl Johannes

AR (iOS) - mesh model - k prohlédnutí ZDE (odkaz je nutné otevřít na mobilním zařízení s operačním systémem iOS)

Video - prulet modelem

Web-portal - mesh model - k prohlédnutí ZDE
Web-portal - point cloud model - k prohlédnutí ZDE

Důl Mauricius

360 snímky z vybraných skenovacích stanovišť


Web-portal - point cloud model - k prohlédnutí ZDE