O laboratoři

Virtuální a rozšířená realita

Rozšířená realita

Rozšířená realita nebo také „augmentovaná realita” je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Tuto technologii dnes již podporuje většina chytrých telefonů a obecně kamer po roce 2015.

Na rozdíl od virtuální reality, která uživatele zcela obklopí a zavede do virtuálního prostředí, je princip rozšířené reality jiný. Ponor do ní je pouze dílčí a místo speciální helmy či brýlí potřebuje uživatel třeba jen chytrý telefon. Kamera tohoto chytrého telefonu nebo počítače snímá obraz reality, ke kterému je na displeji chytrého telefonu s pomocí aplikace či programu přiřazen počítačem vytvořený objekt (text, 2D nebo 3D grafika, odkaz či třeba video). Tento objekt může být přidán nezávisle na obrazu reality nebo právě v souvislosti se snímaným objektem (obličej, noha, ruka apod.), s umístěním chytrého telefonu a orientaci jeho kamery v prostoru. Aplikace může také po detekci určitého objektu spustit určitou akci. Vše se děje v reálném čase.

Modely k prohlídnutí pro systém iOS

Model dolu Johanes, Krušné hory - k prohlédnutí ZDE

Model Sush, Irak - k prohlédnutí ZDEWhy choose Us?

Dokumentace památekzákladní a rozšířená dokumentace stávajícího stavu. Vizualizace finálního stavu po rekonstrukci

Naše laboratoř se účastní a účastnila mnoha významných projektů ve kterých prováděla základní dokumentaci historických objektů před rekonstrukcí, často je s tím spojena i vizualizace budoucího stavu, který vychází a je tvořen z nasnímaných dat na počátku, jedná se tak o věrnou kopii, včetně měřítka a umožnuje tak zadavateli si prohlídnout památku ještě před začátkem rekonstrukce jak bude vypadat. Naše laboratoř je využívá pro vizualizace moderních technologií jako je virtuální či rozšířená realita .

Effective Planning

Zpracování dat z dronů/křídeldokementace a analýza povrchu na základě dat z dronů - řízených i automatických

Vybavení laboratoře obsahuje moderní zařízení pro snímání většího území, ať už automatizované jako je například křídlo eBee pro mapování větších ploch, tak dronů převážně od společnosti DJI pro analýzu menšího zájmového území. Tyto drony nám slouží pro rychlý a kvalitvní sběr dat. Součástí vybavení je i několik speciálních kamer, které snímají území v jiných spektrech, jako je například NIR nebo IR. Na základě těchto dat je pak možné počítat index NDVI a další podobné, které nám udávají aktuální stav vegetace na zkoumaném území. Drony jsou využívány také pro kompletaci setů dat pro fotogrammetrické zpracování modelů, kdy díky dronům můžeme vytvořit kvalitní a přesné modely včetně střech a míst, které v minulosti nebylo možné nasnímat.

Why choose Us?

Digitální dvojčataneboli Digital twins jak zní anglický překlad je moderním pojmem pro tvorbu digitálního modelu totožného s realitou.

Tvorba a využití tzv. digitálních dvojčat stoupá, jedná se o moderní pojem, který je skloňovaný v mnoha oborech a jeho využití stále roste. Naše laboratoř učí a umožňuje studentům takové modely tvořit od počátku, tedy sběru dat přes využití různých softwarů až k výslednému modelu.