Dokumentace a rekonstrukce hrobky proroka Nahuma v Iráku

Svatyně biblického proroka Nahúma je mimořádnou památkou představující kořeny judaismu, křesťanství a islámu. Najdeme ji v malém křesťanském městě Alqoš, asi 45 kilometrů od města Mosul v severním Iráku. Objekt pochází dle odhadů z 12. století a dlouho sloužil jako synagoga. Obecně se tvrdí, že je zde prorok Nahúm pohřben, i když to řada odborníků zpochybňuje. Celá stavba byla dlouhá léta ve velmi špatném stavu, zdi i klenby se částečně zřítily a hrozil úplný zánik. Nadace Alliance fot the Restoration of Cultural Heritage vypsala projekt, který realizovala česká restaurátorská společnost GemaArt, která se věnuje rekonstrukci historických budov a památek v České republice i po celém světě, ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze.

V lednu 2018 byly zahájeny první práce. Dokumentace originálního stavu svatyně byla základem; řešil se způsob provedení průzkumu, vyhodnocení dat, fotogrammetrická dokumentace a vytvoření 3D modelu celého areálu svatyně. Dalším krokem bylo vyklizení trosek a stabilizace objektu, po které byla provedena druhá fáze dokumentace s virtuální rekonstrukcí zřícených částí. Dále probíhala rekonstrukce stavby. Poslední částí, bohužel zatím odloženou z důvodu pandemie Covid-19, je předání rekonstruované svatyně k užívání a její závěrečná dokumentace. Díky velkému hardwarovému i softwarovému pokroku je nyní objekt možné procházet ve virtuálním světě ve velmi dobré kvalitě. Odborník tak může sledovat podrobně stav celé stavby bez nutnosti návštěvy objektu v Iráku. Na tvorbě 3D modelu pracoval profesor Karel Pavelka z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v rámci projektu dokumentace památek a jejich vizualizace do podoby virtuálního muzea.Galerie